The Black Rose


The Black Rose er en forening for oss som har tilholdssted i det som tidligere var Østfold, og nå heter Østre Viken fylke. Vi jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet og seksualitet.

Vi ønsker en verden der alle skal få uttrykke sin egen seksualitet basert på samtykke, trygghet og likeverd.

Les foreningens vedtekter her.

Vi ønsker å jobbe mot diskriminering basert på fordommer vedrørende våre, og andres seksuelle orientering, så lenge den samsvarer med norsk lov.

Vi er en forening som er åpne for alle så lenge Sunn, Sikker og Samtykkende prinsippet opprettholdes.

En forening som ønsker åpenhet, og toleranse. Vi ønsker å være inkluderende og åpne for alles fetisjer /kinks.
The Black Rose sammarbeider med.The Black Rose viser til en felles avtaleforståelse med sammarbeidende klubber


  • Medlemmene i klubbene må ha medlemskort som viser hvilken periode dette er gyldig for.
  • Avtalen er gyldig til en av partene sier den opp. Det trengs ingen redegjørelse for oppsigelse av avtalen.
  • Medlemmer av The Black Rose kan delta på sammarbeidende klubber/ foreninger sine arrangementer og får til den tid gjeldende pris.
  • Medlemmer i sammarbeidende klubber/ foreninger kan delta på The Black rose sine arrangementer og får til den tid gjeldende pris.
  • Unntatt fra dette er arrangementer som kun er for klubbens egne medlemmer.
  • På arrangementer er det alltid arrangørens regelverk og vedtekter som gjelder.
  • Styrene har mulighet for å utveksle generell informasjon om besøkende ved behov.
  • Besøkende medlemmer må fremvise gyldig medlemskort ved ankomst arrangement og oppgi dette ved påmelding.
  • Arrangøren kan nekte enkeltmedlemmer adgang hvis nødvendig.