The Black Rose

Bli Medlem


Kontigenten er kr 500,-

pr år.


Hvem kan søke medlemskap.

       

 Tidligere medlemer


Er medlem av samarbeidende foreninger


Deltatt på introcafe hos oss

Medlems Fordeler


Som medlem får du 


Som medlem kan du få muligheten til å kjøpe biletter til eventer før andre.

Samarbeidsavtaler med andre foreninger i Norge som gir deg mulighet til å besøke foreningene når de har medlemscafe eller lukket fester med samarbeidsforeninger.

*

Egen lounge for medlemmer på discord.

*

Rabbater på våre eventer

*

Du har muligheten til å søke om eventer som du ønsker vi skal holde, i noen tilfeller vil du da kunne få muligheten til å lede eventet om søknaden blir godkjent. Slik vi startet tauevente vårt.

*

Gratis inngang på taueventet vårt ved navnet TBR_Restrained

*

Rabatter på ildfull.